ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή των χρηστών του σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie ονομάζεται ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή των χρηστών (browser) από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους. Τα cookies δεν προσδιορίζουν τους χρήστες σε προσωπικό επίπεδο, δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά των χρηστών (computer) και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη για τους χρήστες, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις τους. Οι χρήστες δύνανται να ρυθμίσουν τον διακομιστή τους (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιούνται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, είτε να απαγορεύουν την χρήση cookie. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώρισή τους, δεν θα μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.