Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος (www.tsemperlidou.gr – mission happiness, αποστολή ευτυχία) (εφεξής ο διαδικτυακός τόπος) έχει δημιουργηθεί από την κυρία Αικατερίνη Τσεμπερλίδου. Για την πρόσβαση/ανάγνωσή του ισχύουν οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις, τους οποίους και κάθε χρήστης οφείλει να αναγνώσει και μόνο εφ’ όσον συμφωνεί δύναται να επισκεφτεί τον διαδικτυακό αυτό τόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (εκτός των ρητώς εξαιρουμένων) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα της κυρίας Αικατερίνης Τσεμπερλίδου. Στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άρθρα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, κείμενα, αρχεία. Ο χρήστης αναγνωρίζει και δέχεται ότι ως πνευματική ιδιοκτησία της κυρίας Αικατερίνης Τσεμπερλίδου, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης, μεταφοράς με οποιονδήποτε τρόπο είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έγχαρτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η κυρία Αικατερίνη Τσεμπερλίδου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο του διαδικτυακό τόπου ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί ο χρήστης από δικές του επιλογές από την ανάγνωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου προσφέρεται «ως έχει» και ουδεμία ευθύνη παρέχεται.

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται ως προς το συνεχές της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές για την λήψη αποφάσεων ή διενέργεια πράξεων.

LINKS ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES).

Στον διαδικτυακό τόπο μπορεί να εμφανίζονται δεσμοί (links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η κυρία Αικατερίνη Τσεμπερλίδου ουδεμία ευθύνη φέρει για την παροχή υπηρεσιών ή περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων. Η παράθεση αυτών των δεσμών δεν σημαίνει αποδοχή αυτών των διαδικτυακών τόπων ή έλεγχος αυτών.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί τόσο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την εμφάνισή του.