ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Content Rules

Βιβλίο – social media Ann Handley & C.C. Chapman Content Rules How to create killer blogs, podcasts, videos, e-books, webinars … Read More

Cognitive Surplus creativity and generosity in a connected Age

Βιβλίο – social media  Cognitive Surplus creativity and generosity in a connected Age Εκδόσεις PenguinBooks Εδώ τα social media συναντούν την … Read More

Get rich – click : The ultimate guide to marketing money on the internet

Βιβλίο – Web Get rich – click The ultimate guide to marketing money on the internet Marc Ostrofsky – 2011 … Read More

Grouped

Βιβλίο – social media Paul Adams Grouped How small groups of friends are the key to influence on the social … Read More

We are all weird

Βιβλίο – social media Seth Godin We are all weird Εκδόσεις Do you Zoom Πώς να μεταφράσω τον τίτλο τώρα; Είμαστε … Read More

The thank you economy

Βιβλίο – social media The thank you economy Εκδόσεις HarperCollins Το όνομα του συγγραφέα είναι δυσκολοπρόφερτο: Gary Vaynerchuk (το γράφει παντού … Read More

Marketing Lessons from the Grateful Dead

Βιβλίο – Digital – social Marketing Lessons from the Grateful Dead What every business can learn from the most iconic … Read More

Zarella’s Hierarchy of Contagiousness

Βιβλίο – Digital, Social Zarella’s Hierarchy of Contagiousness The science, design and engineering of contagious ideas Εκδόσεις Do You Zoom … Read More